Vedenie

Anka_Fintová_pp
Mgr. Anna Fintová, PhD.
riaditeľ školy
riaditelstvo@zusnitra.sk
037/741 56 29

Lucia Sutkova
Mgr. Lucia Šutková, PhD.
zástupca pre pedagogickú a umeleckú činnosť
sutkova@zusnitra.sk
0903 531 743

Mgr. Michaela Juhásová, akordeón, hudobná náuka_small
Mgr. Michaela Juhásová
zástupca pre pedagogickú a hospodársko-správnu činnosť
juhasova@zusnitra.sk
0903 531 743