Umelecká rada

vedúca UR: Mgr. Magdaléna Smolinská

Oddelenie dychových nástrojov: Mgr. Magdaléna Smolinská

Oddelenie klávesových nástrojov: Mgr. art. Magdaléna Pažitná

Oddelenie populárnej hudby: Tibor Seidl DiS. art.

Spevácke oddelenie: Ján Konárek DiS. art.

Oddelenie strunových nástrojov: Mgr. Jana Csampaiová

Literárno – dramatický odbor: Mgr. Marica Šišková

Výtvarný odbor: Mgr. Peter Rehák

Tanečný odbor: Mgr. Katarína Barátová