Umelecká rada

vedúca UR: Izabela Lőrinczová

Oddelenie dychových nástrojov: Mgr. Magdeléna Smolinská

Oddelenie klávesových nástrojov: Mgr. Eva Holúbeková

Oddelenie populárnej hudby: Mgr. Michal Halčin

Spevácke oddelenie: Mgr. Martina Čavčíková

Oddelenie sláčikových nástrojov: Mgr. Jana Csampaiová

Oddelenie strunových nástrojov: Tibor Andreas DiS.art.

Literárno – dramatický odbor: Mgr. Marica Šišková

Výtvarný odbor: Mgr. Peter Rehák

Tanečný odbor: Mgr. art. Ivana Hlbočanová