Rada školy

 

Zloženie  Rady školy na ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre v školskom roku 2017/2018 :

Ing. Ivana Gecíková, PhD. – predseda, delegovaný zástupca rodičov

Ing. Erik Král – delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

RNDr. Marta Rácová – delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

PaedDr. Drahoslava Bóňová – delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

Ing. Jana Žitňáková – delegovaný zástupca rodičov

Ing. Zuzana Drevová – delegovaný zástupca rodičov

 Ing. Lucia Synčáková – delegovaný zástupca rodičov

Tibor Andreas DiS. art. – delegovaný zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr.art. Andrej Smolinský– delegovaný zástupca  pedagogických zamestnancov

Ing. Erika Škublová – delegovaný zástupca nepedagogických zamestnancov