Pedagógovia

Hudobný odbor

Andreas Tibor DiS. art.

gitara
×
Andreas Tibor DiS. art.

Andreas Tibor DiS. art.

gitara

Babuljaková Zuzana DiS. art.

klavír a korepetície
×
Babuljaková Zuzana DiS. art.

Babuljaková Zuzana DiS. art.

klavír a korepetície

Mgr. Bencová Beata DiS. art.

klavír a hudobná náuka
×
Mgr. Bencová Beata DiS. art.

Mgr. Bencová Beata DiS. art.

klavír a hudobná náuka

Novotník Matej, Mgr.art.

klavír
×
Novotník Matej, Mgr.art.

Novotník Matej, Mgr.art.

klavír

Lašák Šimon

gitara, elektrická gitara
×
Lašák Šimon

Lašák Šimon

gitara, elektrická gitara

Dorotík Jaroslav

dychové nástroje
×
Dorotík Jaroslav

Dorotík Jaroslav

dychové nástroje

Ďurišová Adriana DiS. art.

klavír
×
Ďurišová Adriana DiS. art.

Ďurišová Adriana DiS. art.

klavír

Mgr. Fintová Anna, PhD.

akordeón a hudobná náuka
×
Mgr. Fintová Anna, PhD.

Mgr. Fintová Anna, PhD.

akordeón a hudobná náuka

Habara Ľubomír

akordeón a bicie nástroje
×
Habara Ľubomír

Habara Ľubomír

akordeón a bicie nástroje

Mgr. Halčin Michal

keyboard a hudobná náuka
×
Mgr. Halčin Michal

Mgr. Halčin Michal

keyboard a hudobná náuka

Mgr. Holúbeková Eva DiS. art.

klavír
×
Mgr. Holúbeková Eva DiS. art.

Mgr. Holúbeková Eva DiS. art.

klavír

Mgr. art. Hammadová Samira

gitara
×
Mgr. art.  Hammadová Samira

Mgr. art. Hammadová Samira

gitara

Mgr. Juhásová Michaela

akordeón a hudobná náuka
×
Mgr. Juhásová Michaela

Mgr. Juhásová Michaela

akordeón a hudobná náuka

Ševčík Martin

bicie nástroje
×
Ševčík Martin

Ševčík Martin

bicie nástroje

Konárek Ján DiS. art.

spev a violončelo
×
Konárek Ján DiS. art.

Konárek Ján DiS. art.

spev a violončelo

Kosová Mária

klavír a organ
×
Kosová Mária

Kosová Mária

klavír a organ

Lacová Erika DiS. art.

spev
×
Lacová Erika DiS. art.

Lacová Erika DiS. art.

spev

Lőrincz Michael DiS. art.

gitara a kontrabas
×
Lőrincz Michael DiS. art.

Lőrincz Michael DiS. art.

gitara a kontrabas

Lőrinczová Izabela

klavír
×
Lőrinczová Izabela

Lőrinczová Izabela

klavír

Mgr. Matuščínová Danica

spev
×
Mgr. Matuščínová Danica

Mgr. Matuščínová Danica

spev

Mgr. Čavčíková Martina

spev
×
Mgr. Čavčíková Martina

Mgr. Čavčíková Martina

spev

Mgr. Kisová Soňa

zbor a zborový spev
×
Mgr. Kisová Soňa

Mgr. Kisová Soňa

zbor a zborový spev

Pintér Štefan

gitara
×
Pintér Štefan

Pintér Štefan

gitara

Mgr. art. Rigo Milan

husle
×
Mgr. art. Rigo Milan

Mgr. art. Rigo Milan

husle

Seidl Tibor DiS. art.

elektrická gitara
×
Seidl Tibor DiS. art.

Seidl Tibor DiS. art.

elektrická gitara

Sidorová Tatiana DiS. art.

klavír a keyboard
×
Sidorová Tatiana DiS. art.

Sidorová Tatiana DiS. art.

klavír a keyboard

Bc. Považan Lukáš

dychové nástroje, dychový orchester
×
Bc. Považan Lukáš

Bc. Považan Lukáš

dychové nástroje, dychový orchester

Mgr. Smolinská Magdaléna

zobcová a priečna flauta, hudobná náuka
×
Mgr. Smolinská Magdaléna

Mgr. Smolinská Magdaléna

zobcová a priečna flauta, hudobná náuka

Mgr. art. Smolinský Andrej

flauta a keyboard
×
Mgr. art. Smolinský Andrej

Mgr. art. Smolinský Andrej

flauta a keyboard

Šalkovská Zlatica DiS. art.

klavír
×
Šalkovská Zlatica DiS. art.

Šalkovská Zlatica DiS. art.

klavír

Mgr. art. Ševčíková Andrea

husle
×
Mgr. art. Ševčíková Andrea

Mgr. art. Ševčíková Andrea

husle

Mgr. Janegová Martina

klavír, keyboard, korepetície
×
Mgr. Janegová Martina

Mgr. Janegová Martina

klavír, keyboard, korepetície

Bc. Vaňová Alena

klavír
×
Bc. Vaňová Alena

Bc. Vaňová Alena

klavír

Vašková Stanislava

akordeón a keyboard
×
Vašková Stanislava

Vašková Stanislava

akordeón a keyboard

Mgr. Zaťková Martina

spev
×
Mgr. Zaťková Martina

Mgr. Zaťková Martina

spev

Žiklová Margaréta

klavír a keyboard
×
Žiklová Margaréta

Žiklová Margaréta

klavír a keyboard

Mgr. Žilineková Lívia, PhD

MD zobcová a priečna flauta, hudobná náuka
×
Mgr. Žilineková Lívia, PhD

Mgr. Žilineková Lívia, PhD

MD zobcová a priečna flauta, hudobná náuka

Mgr. Horvátová Michaela

hudobná náuka a spev
×
Mgr. Horvátová Michaela

Mgr. Horvátová Michaela

hudobná náuka a spev

Mgr. art. Varga Hajnalka MD

zobcová a priečna flauta
×
Mgr. art. Varga Hajnalka MD

Mgr. art. Varga Hajnalka MD

zobcová a priečna flauta

Kulichová Lýdia

klavír,keyboard, korepetície
×
Kulichová Lýdia

Kulichová Lýdia

klavír,keyboard, korepetície

Mgr. Briatková Elena

zobcová a priečna flauta
×
Mgr. Briatková Elena

Mgr. Briatková Elena

zobcová a priečna flauta

Mgr. Csampaiová Jana

husle
×
Mgr. Csampaiová Jana

Mgr. Csampaiová Jana

husle

Mimakiová Eli DiS. art.

gitara
×
Mimakiová Eli DiS. art.

Mimakiová Eli DiS. art.

gitara

Mgr. art. Homola Vladimír

cimbal
×
Mgr. art. Homola Vladimír

Mgr. art. Homola Vladimír

cimbal

Mgr. art. Sokolová Mária Viktória

spev
×
Mgr. art. Sokolová Mária Viktória

Mgr. art. Sokolová Mária Viktória

spev

Mgr. Haragová Paulína

hudobná náuka, akordeón a ľudová hudba
×
Mgr. Haragová Paulína

Mgr. Haragová Paulína

hudobná náuka, akordeón a ľudová hudba

Mgr. art. Pažitná Magdaléna

klavír a korepetície
×
Mgr. art. Pažitná Magdaléna

Mgr. art. Pažitná Magdaléna

klavír a korepetície

Mgr. Vaňková Lucia

organ a korepetície
×
Mgr. Vaňková Lucia

Mgr. Vaňková Lucia

organ a korepetície

Hodál Tomáš

organ
×
Hodál Tomáš

Hodál Tomáš

organ

Mgr. art. Sirota Vladimír

violončelo
×
Mgr. art.  Sirota Vladimír

Mgr. art. Sirota Vladimír

violončelo

Gajdoš Patrik DiS. art.

bicie nástroje
×
Gajdoš Patrik DiS. art.

Gajdoš Patrik DiS. art.

bicie nástroje

Mgr. Bunda Richard

dychové nástroje, klarinet, saxofón
×
Mgr. Bunda Richard

Mgr. Bunda Richard

dychové nástroje, klarinet, saxofón

Bc. Lacková Ivana

spev
×
Bc. Lacková Ivana

Bc. Lacková Ivana

spev

Polakovič Tomáš

husle, viola
×
Polakovič Tomáš

Polakovič Tomáš

husle, viola

Valíková Beatrica DiS. art.

zobcová a priečna flauta
×
Valíková Beatrica DiS. art.

Valíková Beatrica DiS. art.

zobcová a priečna flauta

Literárno-dramatický odbor

PhDr. Foltán Štefan

literárno-dramatický odbor
×
PhDr. Foltán Štefan

PhDr. Foltán Štefan

literárno-dramatický odbor

Mgr. Reháková Mária

MD
×
Mgr. Reháková Mária

Mgr. Reháková Mária

MD

Mgr. Šišková Mária

literárno-dramatický odbor
×
Mgr. Šišková Mária

Mgr. Šišková Mária

literárno-dramatický odbor

Mgr. Jankovýchová Nikola

literárno-dramatický odbor
×
Mgr. Jankovýchová Nikola

Mgr. Jankovýchová Nikola

literárno-dramatický odbor

Mgr. Strnátová Zuzana

literárno-dramatický odbor
×
Mgr. Strnátová Zuzana

Mgr. Strnátová Zuzana

literárno-dramatický odbor

Mgr. Šimková Kristína

literárno-dramatický odbor
×
Mgr. Šimková Kristína

Mgr. Šimková Kristína

literárno-dramatický odbor

Tanečný odbor

Mgr. Barátová Katarína

tanečný odbor
×
Mgr. Barátová Katarína

Mgr. Barátová Katarína

tanečný odbor

Mgr. Šutková Lucia , PhD.

tanečný odbor, hudobno-pohybová príprava
×
Mgr. Šutková Lucia , PhD.

Mgr. Šutková Lucia , PhD.

tanečný odbor, hudobno-pohybová príprava

Výtvarný odbor

Mgr. Fehér Erik

výtvarný odbor
×
Mgr. Fehér Erik

Mgr. Fehér Erik

výtvarný odbor

Mgr. Rehák Peter

výtvarný odbor
×
Mgr. Rehák Peter

Mgr. Rehák Peter

výtvarný odbor

Mgr. Huňadyová Denisa

Výtvarný odbor
×
Mgr. Huňadyová Denisa

Mgr. Huňadyová Denisa

Výtvarný odbor

Mgr. Galabová Patrícia

výtvarný odbor
×
Mgr.  Galabová Patrícia

Mgr. Galabová Patrícia

výtvarný odbor