Organizačné pokyny

HARMONOGRAM SÚŤAŽE v hre na gitare

súťažná miestnosť: Komorná sála ZUŠ Jozefa Rosinského

07:00 – 11:30 – prezentácia súťažiacich

07:30- 08:45 – akustické skúšky I., II. a III. kategória

09:00 – 09:30 –Slávnostné otvorenie hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2017 v koncertnej sále

09:30 – 10:06  – súťaž I. kategória

10:06 – 10:30–  prestávka

10:30 – 11:00 –  súťaž II. kategória

11:00 – 11:15  – prestávka

11:15 – 11:40 – súťaž III. kategória

11:40 – 12:00 – prestávka

11:00 – 12:30 – obed

12:00 – 12:45 – akustické skúšky IV. kategória

13:00 – 13:50 súťaž IV. kategória

13:50 – 14:15 – prestávka

15:00 – slávnostné vyhlásenie výsledkov hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2017 v komornej sále

 

HARMONOGRAM SÚŤAŽE v hre na sláčikových nástrojoch

súťažná miestnosť: Koncertná  sála ZUŠ Jozefa Rosinského

07:00 – 11:30 –  prezentácia súťažiacich

07:30- 08:50 – akustické skúšky I. ,II., III. a IV. kategória

09:00 – 09:30 –Slávnostné otvorenie hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2017 v koncertnej sále

09:30 – 10:40 – súťaž I. a II. kategória

10:40 – 11:00–  prestávka

11:00 – 11:50 –  súťaž III. kategória

11:50 – 12:00 – prestávka

11:10 – 12:30 – obed

12:00 – 12:25 – akustické skúšky  IV. a V. kategória

12:30 – 13:35 súťaž IV. kategória

13:35 – 13:45 – prestávka

13:45 – 14:40 – súťaž V. kategória

16:00 – slávnostné vyhlásenie výsledkov hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2017

 

Kontaktné osoby: I. Lőrinczová (0903 444 102), M. Juhásová (0911 942 418).

Pozvánka na Nitriansku lutnu 2017

Prihláška na Nitriansku lutnu 2017