Oddelenie klávesových nástrojov

Návrat na stránku Hudobný odbor

V oddelení klávesových nástrojov vyučujeme hru na:

KLAVÍRI  a  ORGANE

klaviristky_small

Pedagógovia  oddelenia  klávesových nástrojov: 

Mgr. Mgr.art. Pažitná Magdaléna – vedúca predmetovej komisie, klavír, korepetície

Holúbeková Eva, DiS. art. – klavír

Babuljaková Zuzana, DiS. art.- klavír, korepetície
Mgr. Bencová Beata, DiS.art. – klavír 

Brázdilová Anna – klavír
Ďurišová Adriana, DiS. art
. – klavír

Tomáš Hodál – organ
Mgr. Janegová Martina – klavír, korepetície
Kosová Mária – organ, klavír
Kulichová Lýdia – klavír, korepetície
Lőrinczová Izabela – klavír

Mgr. Rozkopálová Mária – klavír, korepetície
Sidorová Tatiana, DiS.art. – klavír
Šalkovská Zlatica, DiS.art. – klavír
Bc. Vaňová Alena, DiS.art. – klavír
Mgr. Vaňková Lucia, DiS.art. – klavír,organ, korepetície

Žiklová Margaréta – klavír

Oddelenie klávesových nás

trojov je od založenia školy najväčším oddelením s výbornými pracovnými výsledkami a so stálym miestom v povedomí nitrianskej kultúrnej, umeleckej i občianskej verejnosti.

Obsah štúdia

 • tradičná výuka klasickej hudby v hre na klavíri a na organe sa opiera o metodiku a učebné plány riadené metodickým centrom MŠ SR.
 • výuka podľa špecifikácie – príprava nového projektu založeného na individuálnych potrebách a predstavách záujemcu o štúdium (k nahliadnutiu na riaditeľstve školy).

Možnosti

Ponuka hudobného sebavyjadrenia v oddelení klávesových nástrojov je dnes široká – jej základ je postavený na štúdiu klasickej hudby, ktorá  dáva budúcemu profesionálovi i amatérovi pevný a spoľahlivý štart pre interpretáciu skladieb rôznych umeleckých žánrov a aj kolektívneho muzicírovania:

 •  v štvorručnej i šesťručnej hre
 •  v komornej hre
 •  v komornej hre na dvoch klavíroch štvorručne a osemručne
 •  v klavírnom sprievode sólistov
 •  v hre v kapelách
 •  v sólovej hre klasickej, modernej, džezovej hudby a improvizácii

Aktivity

Organizujeme metodicko-interpretačné semináre a hudobné workshopy s poprednými slovenskými i zahraničnými lektormi.

Zúčastňujeme sa na všetkých školských, mimoškolských, družobných podujatiach, na hudobných festivaloch a prehliadkach. Popredné umiestnenia získavajú pedagógovia  oddelenia na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných interpretačných súťažiach.

Interpretačné súťaže:

Nadregionálne:

 • Mladé talenty Ladislava Mokrého, Topoľčany

Celoslovenské:

 • Mladí klaviristi, Bratislava (Emcy)
 • Nitrianska lutna, Nitra (EMCY)
 • Klavír 20. a 21. storočia, Bánovce nad Bebravou (EMCY)
 • Klavírna Orava Kláry Havlíkovej, Dolný Kubín  (EMCY), súťaž v rámci Hudobného festivalu Ivana Ballu
 • Detský hudobný festival J. Cikkera, Banská Bystrica (EMCY)
 • Musica Camerata Ján Albrecht, Bratislava
 • Schneiderova Trnava, Trnava
 • Mladí organisti, Námestovo
 • Dni Miloša Ruppeldta, Bratislava

Medzinárodné:

 • Medzinárodná súťažná prehliadka J. von Beliczayho, Komárno (Slovenská republika)
 • Medzinárodná klavírna súťaž Košice (Slovenská republika)
 • Amadeus, Brno (Česká republika)
 • Internazional Piano Competition “Camillo Togni”, Gussago (Taliansko)
 • „Mozart“ Internazional Piano Competition – Frascati, Rím (Taliansko)
 • „Chopin“ International Piano Competition, Budapešť (Maďarsko)
 • Golden Ring, Ľjubľana (Slovinsko)
 • Davorin Jenko, Belehrad (Srbsko)
 • Concours International de Piano, Paríž (Francúzsko)
 • Concours Flame, Paríž (Francúzsko)
 • Panmusica – Vienna International Piano Competition, Viedeň (Rakúsko)
 • International Millenium Piano Competition, Bukurešť (Rumunsko)

Hudobné festivaly a prehliadky:

 • Medzinárodný festival poľskej hudby, Györ (Maďarsko)
 • Hudobný festival „Malí géniovia“, Znojmo  (Česká republika)
 • Festival hudobných škôl, Varšava (Poľsko)
 • Organová nesúťažná prehliadka „Gorazdove dni“, Zvolen (Slovensko)

Verejné podujatia školy – tvoria ťažisko uplatnenia najlepších žiakov oddelenia

Interné koncerty – v priebehu školského roka má možnosť účinkovať pred obecenstvom každý žiak, ktorý disponuje pódiovými vlohami a schopnosťami

Výchovné koncerty – účasť na týchto koncertoch je neodmysliteľnou súčasťou prezentácie oddelenia klávesových nástrojov

Triedne koncerty – vytvárajú priestor pre účinkovanie žiakov všetkých ročníkov

Ročníkové prehrávky – sú osvedčeným spôsobom technickej prípravy žiakov na verejné účinkovanie a vzájomnú pracovnú konfrontáciu

Mimoškolské podujatia – reagujeme na umelecké požiadavky kultúrnych inštitúcií mesta.

Spolupráca ZUŠ na medzinárodnej úrovni – recipročné výmenné koncerty s družobnými školami Glasbena šola v meste Radovljica v Slovinsku a so ZUŠ Lounských v Prahe.

Ak máte otázky, či sa chcete prihlásiť k štúdiu, napíšte nám!

captcha