História

História súťaže Nitrianska lutna siaha do roku 1972. Pri jej zrode stál hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec. V roku 1989 sa súťaž na dvanásť rokov prerušila, organizátorom sa ju podarilo obnoviť v roku 2001. Odvtedy sa každoročne v máji stretávajú mladí talentovaní žiaci na pôde základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, aby si zmerali svoje zručnosti a umelecké schopnosti v oblasti hudobnej interpretácie. Spoločným znakom je interpretácia skladieb slovanských autorov.

V rokoch 2001–2008 sa zrealizovali dva kompletné cykly súťaže. Počet súťažiacich na Nitrianskej lutne v posledných dvoch rokoch stúpol dvojnásobne. Spolu s ním sa rozširovala aj pôsobnosť súťaže, na jej 8. ročníku (r. 2008) sa jej zúčastnili súťažiaci z Nitrianskeho, Trnavského, Bratislavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Zvyšujúci sa záujem detí a pedagógov ZUŠ spätne ovplyvňovali aj kvalitu súťaže.

V rokoch 2009-2013 bola súťaž súčasťou projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja v oblasti podpora talentovanej mládeže.V tom čase sa podarilo ZUŠ Jozefa Rosinského rozšíriť pôvodnú koncepciu regionálnej súťaže Nitrianska lutna na celoslovenskú s medzinárodnou účasťou s cieľom podnietiť umelecké aktivity v súťažnej konfrontácii.

Od roku 2010 je NITRIANSKA LUTNA začlenená medzi súťaže EMCY (European Union of Music Competitions for Youth – Medzinárodná únia hudobných súťaží pre mladých).