Oddelenie strunových nástrojov

Návrat na stránku Hudobný odbor

V oddelení strunových nástrojov vyučujeme hru na:

GITARE,  HUSLIACH,  VIOLE, VIOLONČELE,  KONTRABASE A CIMBALE

gitaristi_small

slacikove_oddelenie_small

Pedagógovia oddelenia strunových nástrojov:

Andreas Tibor, DiS. art. – gitara,  vedúci predmetovej komisie strunových nástrojov

Mimakiová Eli, DiS. art. – gitara

Pintér Štefan – gitara

Lašák Šimon – gitara

Mgr. Csampaiová Jana – husle, vedúca predmetovej komisie sláčikových nástrojov

Mgr. art. Rigo Milan  – husle

Mgr. art. Ševčíková Andrea – husle

Mgr. art. Ďurišová Luiza – violončelo

Lorincz  Michael, DiS. art. – kontrabas

Mgr. art. Martina Sanitrárová – Krígovská – cimbal

GITARA

Gitara je v dnešnej dobe veľmi populárny hudobný nástroj, ktorý sa dá uplatniť vo všetkých hudobných žánroch.
Našim cieľom je v prvom rade ponúkať individuálny a profesionálny prístup ku každému žiakovi, a v prípade záujmu aj naštartovať jeho ďalší hudobný vývoj.

V našich triedach sa vyučuje hra na klasickej gitare, elektro-akustickej gitare, jumbo gitare, elektickej gitare a basovej gitare. Okrem toho je možnosť štúdia hry na banjo a mandolínu.
Štýl výučby je prevažne klasická gitara, v štúdiu pre dospelých sú to rôzne žánre a obdobia: bluegrass, country, rock, blues, folk, pop.
Okrem toho (od šk. roka 2013/14) ponúkame možnosť štúdia kolektívne – celej kapely akustického žánru s možnosťou odbornej pomoci pri skúšaní, aranžovaní piesní, nácviku programu a pod.
Dbáme o to, aby sa náš žiak rozvíjal nielen v sólovej hre ale aj v komornej a súborovej hre.
Na škole máme tri gitarové súbory a dve rockové kapely, a gitarové trio.

Aktivity
Zúčastňujeme sa školských a mimoškolských akcií, súťaži, prezentácií, festivalov, seminárov. Každý náš žiak má podľa svojich schopností možnosť vystúpiť na podujatí od medzitriednej besiedky až po nahrávanie v Slovenskom rozhlase.
Navštevujeme so žiakmi počas roka dostupné gitarové koncerty.
Usporadúvame (už 11 rokov) pobytový seminár pre začínajúcich gitaristov „Apropo Gitara“.
V rámci nitrianskej Hudobnej jari organizujeme spoločný gitarový koncert žiakov slovenských ZUŠ pod názvom Stretnutie pri strunách.

Tešíme sa z každého úspechu, ktorý spolu dosiahneme. Našim cieľom nie je len naučiť vás hrať, ale aj pomôcť s prvými krokmi na životnej ceste praktického muzikanta…

IMG_5766

HUSLE, VIOLA,  VIOLONČELO A  KONTRABAS

Hlavným cieľom sláčikového oddelenia, pretože sme novovytvorené oddelenie (po dlhšej odmlke), je vzbudiť a udržať záujem žiakov o hru na sláčikové nástroje.

Naši žiaci sa zúčastňujú na koncertoch poriadaných školou – výchovné, interné, verejné ako aj mimoškolské. Pedagógovia a aj žiaci strunového oddelenia sa zapájajú do spolupráce s ostatnými oddeleniami podľa potreby jednotlivých oddelení – komorná hra. Žiaci vystupujú mimo školy na základe požiadaviek iných organizácií – vernisáže, vystúpenia pri rôznych spoločenských podujatiach ap.

CIMBAL

je strunozvučný hudobný nástroj. Pozostáva z trapézovitej rezonančnej skrinky, nad ktorou sú na kobylkách a kovových tyčkách vedené sady strunových jednotiek, uchytené na klincovitých kolíčkoch a napínacích skrutkách. Strunovú jednotku tvorí súbor 1 – 4 strún prislúchajúcich jednému tónu. Hlboké tóny majú po 1 – 2 strunách, stredná a vysoké 3 – 4 struny. Na malom cimbale je 31 strunových jednotiek poskytujúcich 46 tónov, na strednom cimbale 36 s 51 tónmi, na veľkom cimbale 39 s 58 tónmi, s najväčším tónovým rozsahom C – a3 a s možným použitím chromatiky. Deti si vyrábajú detské cimbaly s 8 – 12 strunami, usporiadanými diatonicky.

Malé cimbaly sa  vyrábali prevažne na Kysuciach, v 20. storočí prevládali stredné a veľké cimbaly maďarskej továrenskej výroby zn. Schunda, Bohák a čs. výroby zn. Primas. Tieto veľké cimbaly sú opatrené aj pedálom ovládajúcim tlmiče, ktoré utlmujú znejúce struny a tak umožňujú oddeľovať od seba jednotlivé harmonické súzvuky. Cimbalisti spĺňajú funkciu metrorytmického a harmonického sprievodu v súlade s inými sprievodnými nástrojmi (viola, basa) alebo hrajú samostatnú melódiu. Cimbaly sú rozšírené v ľudových muzikách takmer na celom Slovensku, úplne však chýbajú v muzikách goralskej oblasti a Terchovej. Zvuk cimbalu dáva cimbalovým hudbám zvukovú mäkkosť, ľahkosť a priesvitnosť.

Ak máte otázky, či sa chcete prihlásiť k štúdiu, napíšte nám!

captcha