Oddelenie dychových nástrojov

Návrat na stránku Hudobný odbor

V oddelení dychových nástrojov vyučujeme hru na:

ZOBCOVEJ  FLAUTE,  PRIEČNEJ  FLAUTE,  KLARINETE,  TRÚBKE, POZAUNE,  SAXOFÓNE  a  AKORDEÓNE

dychari_pp_small

Pedagógovia oddelenia dychových nástrojov:

Mgr. art.  Hajnalka Varga – vedúca predmetovej komisie, zobcová

flauta, priečna flauta,

Mgr. art. Andrej Smolinský – zobcová flauta,  pozauna, tuba

Mgr. Lívia Žilíneková, PhD. – zobcová flauta, priečna flauta, hudobná náuka

Jaroslav Dorotík – klarinet,  saxofón

Jakub Brestovský – saxofón

Bc. Lukáš Považan – trúbka, saxofón, zobcová flauta, dychový orchester

Mgr. art. Elena Briatková – zobcová flauta, súbor zobcových flaut

Mgr. Magdaléna Smolinská– zobcová flauta,  priečna flauta

Mgr. Anna Fintová, PhD. – akordeón,  hudobná náuka

Mgr. Michaela Juhásová – akordeón

Stanislava Vašková – akordeón

Ľubomír Habara – akordeón

Mgr. Paulína Haragová  -akordeón, hudobná náuka, ľudová hudba

007

Záujemcovia o hru na dychovom nástroji si môžu vybrať zo širokej palety drevených a plechových dychových nástrojov. Najmladší žiaci v dychovom oddelení začínajú hrať na sopránovej zobcovej flaute. Radosť z prvých naštudovaných skladieb ich motivuje k ďalšiemu zdokonaľovaniu a ústí aj do úspechov na pódiách a súťažiach. Po ukončení 4. ročníka sa žiak rozhodne, či bude ďalej pokračovať v hre na zobcovej flaute, alebo si vyberie iný dychový nástroj : priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, tenor, barytón, pozaunu, tubu. Obľuba komorného muzicírovania v dychovom oddelení sa premieta do vytvárania rôznorodých komorných zoskupení. K spolupráci si prizývajú huslistov, gitaristov, spevákov aj klaviristov. Žiaci, ktorí si z ponuky drevených dychových nástrojov vyberú saxofón alebo klarinet, sú odborne vedení k improvizácií a okrem klasickej hudby sa venujú aj jazzu a ľahším hudobným žánrom. Žiaci, bývalí absolventi a pedagógovia dychového oddelenia, ktorých spája záujem o modernú a swingovú hudbu, tvoria zoskupenie – swingový orchester Coctail Band. Sekciu drevených a plechových dychových nástrojov v ňom dopĺňajú bicie nástroje, klavír, elektrická gitara a bas gitara, príležitostne aj speváci.

001

Významné ocenenia dosiahli žiaci oddelenia dychových nástrojov na súťažiach a festivaloch: 

‐  Zahraj že mi, píšťalôčka, Nové Zámky
–  Čarovná flauta, Nižná
–  Celoslovenská súťaž dychových nástrojov, Banská Bystrica
–  Musica Camerata  Jána Albrechta, Bratislava
–  Nitrianska lutna, Nitra
–  Regionálna súťaž v hre na plechové dychové nástroje, Trenčín –  Flautiáda, Bratislava

– Dni Miloša Ruppeldta, Bratislava

AKORDEÓN

akordeonisti_pp_small

Akordeón u nás skôr zľudovel pod názvom harmonika alebo tiež ťahacia harmonika.Patrí medzi pomerne mladé hudobné nástroje.U žiakov si získava obľubu hlavne vďaka svojmu rozmanitému využitiu v hudbe ľudovej,populárnej,ale aj vážnej. Žiaci si spočiatku štúdia zvykajú na správne sedenie a držanie nástroja.Na prvý pohľad sa môže zdať, že akordeón je nástroj objemný- je ale možné vybrať žiakovi takú veľkosť nástroja,ktorá zodpovedá jeho fyzickému vzrastu.Preto nie je problém začať hrať na akordeón v akomkoľvek veku. Akordeón má mnoho registrov,pomocou ktorých sa môže meniť jeho farba zvuku . Záleží len na fantázii žiaka,či zvolí register tremolový ( najpoužívanejší pre zvuk akordeónu pre neho typický), jasný klarinetový alebo dôstojný organový.

DSCN3022

Akordeón býva najčastejšie spájaný s ľudovou hudbou, a to je aj jeden z najčastejších dôvodov prihlásiť sa na štúdium tohto nástroja – zahrať si ľudové piesne v kruhu priateľov. Na svoje si prídu aj milovníci temperamentnej zahraničnej hudby  –  španielske a argentínske tangá, talianske tarantelly alebo francúzske valčíky ( vals musette ).Vo výučbe akordeónu dávame priestor aj pre rozvíjanie improvizačnej činnosti žiaka – učí sa pohotovo obmieňať akordický sprievod podľa charakteru skladby. V našom oddelení sa vyučuje aj komorná hra, v rámci ktorej získava žiak skúsenosť  v súborovej hre s akordeónmi, ale aj s inými hudobnými nástrojmi ( flauta, gitara, bicie nástroje, husle).
Na našej škole sa vyučuje akordeón s melodickou klávesovou klaviatúrou, ale aj s gombíkovým hmatníkom. Novinkou je digitálny V-akordeón.

Rajecké Teplice - Mgr. Juhásová, prof. Košnár, Mgr. Fintová, Florková Miška, Jurčík Rasťo a Hlaváč Matúš

V akordeónovom oddelení prevláda príjemná,kamarátska,ale zároveň aj pracovná atmosféra a každý nový akordeonista je srdečne vítaný!

Ak máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť na štúdium, napíšte nám!

captcha