Školské dokumenty

Sprievodný list 2% z vaších daní

Informačná povinnosť č. 13. GDPR

Informačná povinnosť č. 14. GDPR

Kolektívna zmluva 2017

KZ Dodatok č.1

KZ Dodatok č.2

KZ SF Dodatok č.1

KZ SF Dodatok č.2