Aktuality

OZNAM 29. mája 2020
Vážení rodičia, milí žiaci,
 
vyučovanie na našej škole pokračuje naďalej dištančnou formou vo všetkých štyroch odboroch.
 
Na základe aktualizovaného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5.2020, aktualizovaného 28.5.2020, s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.
 
Zriaďovateľ bude postupovať v súlade s očakávanými pokynmi o organizácii a prevádzke základných umeleckých škôl z Ministerstva školstva (pokyny zatiaľ nie sú zverejnené).
 
O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.
 
Riaditeľstvo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Prijimačky OZNAM

POZOR- zmena termínu NITRIANSKA LUTNA 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,
vzhľadom na to, že je prerušené vyučovanie na všetkých školách, a termín obnovenia nie je známy, vyučovanie na našej ZUŠ bude pokračovať online. Triedni učitelia a učitelia hudobnej náuky Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na forme vyučovania.
Veríme, že spolu to zvládneme
Vaša ZUŠ-ka Jozefa Rosinského v Nitre

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania.

Darujte 2% vaších daní – vyhlásenie

Darujte 2% vaších daní – potvrdenie

VIANOČNÁ AKADÉMIA pozvánka

GITAROVÁ NITRA 2020 pozvánka

December 2019 – Triedne koncerty

 

Vôňa škorice koncert v Mojmírovciach

OZNAM

ROZVRH HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY 2019/2020

Výška školného v školskom roku 2019-2020

NITRIANSKA LUTNA 2019 výsledková listina

Kompletná výsledková listina NL 2019

Výstava prác detí MŠ Červený kríž očami detí