Aktuality

Vážení rodičia, milí žiaci,
vzhľadom na to, že je prerušené vyučovanie na všetkých školách, a termín obnovenia nie je známy, vyučovanie na našej ZUŠ bude pokračovať online. Triedni učitelia a učitelia hudobnej náuky Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na forme vyučovania.
Veríme, že spolu to zvládneme
Vaša ZUŠ-ka Jozefa Rosinského v Nitre

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania.

 

Darujte 2% vaších daní – vyhlásenie

Darujte 2% vaších daní – potvrdenie

VIANOČNÁ AKADÉMIA pozvánka

GITAROVÁ NITRA 2020 pozvánka

December 2019 – Triedne koncerty

Vôňa škorice koncert v Mojmírovciach

OZNAM

ROZVRH HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY 2019/2020

Výška školného v školskom roku 2019-2020

 

NITRIANSKA LUTNA 2019 výsledková listina

Kompletná výsledková listina NL 2019

Výstava prác detí MŠ Červený kríž očami detí

Darujete 2% z Vaších daní

Darujete 2% z Vaších daní – tlačivo

Darujete 2% z Vaších daní – potvrdenie