Aktuality

OZNAM
vážení rodičia, milí žiaci,

otvárame pre Vás vyučovanie vo všetkých odboroch

od 10 . júna 2020.
Všetky informácie ohľadom prevádzky a dodržiavania hygienických zásad Vám poskytne Váš triedny učiteľ.
Veľmi sa už na Vás tešíme

pedagógovia ZUŠ

 

Vážení rodičia, milí žiaci,
 
vyučovanie na našej škole pokračuje naďalej dištančnou formou vo všetkých štyroch odboroch.
 
Na základe aktualizovaného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5.2020, aktualizovaného 28.5.2020, s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.
 
Zriaďovateľ bude postupovať v súlade s očakávanými pokynmi o organizácii a prevádzke základných umeleckých škôl z Ministerstva školstva (pokyny zatiaľ nie sú zverejnené).
 
O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.
 
Riaditeľstvo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Prijimačky OZNAM

POZOR- zmena termínu NITRIANSKA LUTNA 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,
vzhľadom na to, že je prerušené vyučovanie na všetkých školách, a termín obnovenia nie je známy, vyučovanie na našej ZUŠ bude pokračovať online. Triedni učitelia a učitelia hudobnej náuky Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na forme vyučovania.
Veríme, že spolu to zvládneme
Vaša ZUŠ-ka Jozefa Rosinského v Nitre

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania.

Darujte 2% vaších daní – vyhlásenie

Darujte 2% vaších daní – potvrdenie

VIANOČNÁ AKADÉMIA pozvánka

GITAROVÁ NITRA 2020 pozvánka

December 2019 – Triedne koncerty

 

Vôňa škorice koncert v Mojmírovciach

OZNAM

ROZVRH HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY 2019/2020

Výška školného v školskom roku 2019-2020

NITRIANSKA LUTNA 2019 výsledková listina

Kompletná výsledková listina NL 2019

Výstava prác detí MŠ Červený kríž očami detí